Уплътнения за хидравлицни цилиндри - Трелеборг

Хидравлични уплътнения - подобрени резултати

Приложението в хидравликата е предизвикателство за уплътненията. Предотвратяването на протичане не единственото изискване към тях, освен това те трябва да издържат на високи налягания, температури и на радиалните сили в цилиндъра. В подобни условия функцията на уплътненията е повече от предотвратяването на протичане.

Хидравличните системи се уплътняват посредством специални уплътнения. Прътовите уплътнения не допускат теч вън от цилиндъра, докато буталните предотвратяват вътрешно протичане. Това позволява повишаване на налягането от съответната страна на буталото, така цилиндърът се изнася или се прибира. Направляващите на пръта и буталото поемат радиалните натоварвания, като не допускат контакт метал-метал. Чистачите остъргват замърсяванията по пръта, така че той постъпва обратно без опастност от замърсяване на маслото.

Иновационни материали
за хидравлични уплътнения


Уплътненията на Trelleborg Sealing Solutions са основен избор когато става въпрос за цилиндър с повишени характеристики. Нашите материали на базата на Polytetrafluoroethylene (PTFE) - Turcon® и на полиуретана (PU) - Zurcon® осигуряват максимална издръжливост при минимум поддръжка.

Специално проектирани – невероятно ефективни

Хидравличните системи се уплътняват посредством комплексен набор от уплътнения с високи уплътнителни свойства. Нашата гама хидравлични уплътнения предлага от обичайните О-пръстени до различни видове уплътнения и материали. Уплътнения като пружинно напрегнати тефлони Turcon® Variseal®, или посредством О-пръстени Turcon® Stepseal®2K, Zurcon®, различни полиуеретанови маншети и много други.
Разгелдайте нашата гама от Уплътнения за Хидравлични цилиндри

Trelleborg Sealing Solutions предлага широка гама от уплътнения използвани във всички системи при хидравлични цилиндри:

Прътови и бутални уплътнители
предотвратяващи течове от цилиндъра и повишаване на налягането в него.
За повече информация се обърнете към хидравличния каталог част Прътови
и
Бутални уплътнители.

Направляващите ленти използвани при прътове и бутала предотвратяват металният контакт между работните повърхости.
За повече информация се обърнете към хидравличния каталог част Направляващи ленти уплътнители


Чистачите са уплътнители които предотвратяват попадането на замарсяване на работния флуид от външнита среда.
За повече информация се обърнете към хидравличния каталог част Чистачи.