Механичните Челни Уплътнения

Механични Челни Уплътнения

Механичните Челни Уплътнения са специално разработени за ротационни приложения и изключително големи натоварвания, при които са подложени на голямо износване и предпазват от навлизане на абразивни частици. Те са също известни и като челни уплътнения, уплътнения за тежък режим на работа, плаващи уплътнения, дву-конични или тороидални уплътнения.

Има два различни типа Механични Челни Уплътнения:

  • Тип DO е най-разпространен и използва О-пръстен като вторичен уплътняващ елемент.
  • Тип DF има еластомер с ромбоидно напречно сечение като вторично уплътнение, вместо О-пръстен.

Двата типа се състоят два идентични метални уплътняващиу пръстена, монтирани в два различни канала, чело-о-чело, върху полирана уплътняваща повърхност. Металните пръстени се центрират в каналите им от еластомерен елемент. Половината от Механичното Челно Уплътнение остава статично в канала, докато другата половина се върти шарнирно

Applications

Механичните Челни Уплътнения се използват предимно за уплътняване на лагери в строителни машини и производствени инсталации, работещи при изключително тежък режим при изключитлено голямо износване.

Тези включват:

  • Верижни машини, като екскаватори и булдозери
  • Конвейерни системи
  • Тежкотоварни Камиони
  • Оси
  • Тунело-пробивни машини
  • Селскостопански машини
  • Минни съоръжения

Механичните Челни Уплътнения са с доказано приложение при скоростни кутии, миксери, бъркалки, вятърни електроцентрали и други приложения, работещи при сходни условия, или там където се налага използване на уплътнения без поддръжка.

За повече информация относно Механичните Челни Уплътнения, включително дизайн и монтаж, каталожни номера и номера на части и информация за материала, свалете нашия нов каталог за Механични Челни Уплътнения!