Химическа и преработвателна промишленост

Химическа

Chemical processing
Уплътняването в химическата и преработвателна промишленост се обуславя от разнообразни изисквания. Много от проектите за уплътняване включват от съвсем малки до средни по размер уплътнители. В същото време, специфични условия на работа, в това число екстремни работни температури, агресивни среди, често изискват специални продукти, които да се справят с тези обстоятелства. Често изборът пада на материал , одобрен от FDA (Food & Drug Agency) , ВАМ или 90/128 ЕЕС. В Trelleborg Sealing Solutions сме си поставили за цел да удовлетворяваме тези клиентски изисквания. Продуктите от първокласната гама перфлуороеластомери Isolast (в различни форми и разновидности на материала, специално за високи температури и агресивни среди) дават индивидуални технически решения, удовлетвораващи нуждите на клиента.

More information on Trelleborg Sealing Solutions' processing equipment expertise can be found under these sections:

Примерни приложения

Типично приложение на уплътнителни решения в производствените технологии в химическата, фармацефтичната и хранителната индустрии:

  • О-пръстени за статични и динамични работни условия, вкл. и фланци
  • Щуцерни връзки струговани елементи с различна форма, вкл. уплътнения за сферични клапани
  • Мембрани за регулиращи и измерителни устройства
  • Quadring® за въртящи се разпределители
  • Turcon® Variseal® за помпи и дозиращи системи
  • Специални Turcon® уплътнения със специално предназначение, ротационни разпределители
  • Turcite® направляващи ленти за компоненти с линейно движение
  • Luytex® направляващи втулки за въртеливо движение
    Turcon® Varilip® за валове на помпи