Wills Rings® C | Statiska tätningar | Trelleborg

Wills Rings® C
Wills Rings® C är metalliska C-ringar för praktiskt taget alla statiska axiella applikationer. Tillförlitlig funktion över ett brett temperaturområde för vätskor. Även extremt högt tryck/vakuum kan tätas. Wills Rings® C har högre återfjädring och elasticitet än Wills Rings® O. Denna egenskap ger effektivare tätning där värmeexpansion kan förväntas. Wills Rings® C finns tillgängliga för både invändigt och utvändigt tryck. Tillgängliga i Inconel® 718 och X750. Ringarna kan beläggas med silver, nickel eller PTFE.
Wills Rings® C
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs